Yura Kano

Yura Kano

Yura Kano, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1998 tại Okayama, Nhật Bản, là một nữ diễn viên AV, ca sĩ và là thành viên của Ebisu ★ Muscats. Cô ra mắt với studio S1 No.1 Style.
Thông tin
  • Giới Tính:
  • Ngày Sinh: December 28, 1998
  • Chiều Cao: 1.56 m
  • Nơi Sinh: Japanese
  • Bộ Phim: 1
  • Lượt Xem: 195